Как влияят цените на недвижими имоти в София върху сделките на имотния пазар?

цена на недвижими имоти в софияНа имотния пазар зависимостта между цена на недвижими имоти в София и брой реализирани сделки е обратнопропорционална. С нарастването на продажната цена, намалява обема на сключените покупко-продажби. Една от причините за ценовия ръст е увеличаването на себестойността на апартаментите в строителната сфера. Това е резултат от нововъведените изисквания за качество, които поставят предизвикателства пред предприемачите в бранша и предполагат употребата на по-скъпи материали и продукти.

Купувачите, насочени към ниския ценови сегмент смятат, че обявените цени на имоти в София не кореспондират с икономическата ситуация в страната. Най-силно е жилищното търсене в сегмента от 25 до 50 хил. евро., а предлагането на апартаменти на тези стойности намалява. Така много от пуснатите на пазара жилища остават непродадени, поради завишената цена на имот в София.  

От Националния статистически институт отчитат поскъпване с всяко годишно тримесечие. От гледна точка на разнообразието, пазара е наситен с всякакъв тип имоти, които да задоволят и най-претенциозния купувач. В ценови аспект, обаче, не всеки може да си позволи покупката на скъп имот.

Друг проблем е, че навлизането в етап на ценова стабилизация не е успоредно с нарастването на доходите на глава от населението и респективно с покупателната способност на софиянци. Обявите „недвижими имоти в София цени“ с високи стойности, в комбинация с ниски приходи на домакинствата ще доведат до стагнация на имотната борса.

Според експерти, пазара е достигнал своето дъно още през второто тримесечие на база сключени сделки, чиито сбор от 4585 е с 33% по-нисък от отчетения през 2011 година. Отчитането на най-малък ценови спад за настоящата година е показателно за пазарна стабилизация. В действителност цените не са толкова високи в сравнение с изминали периоди. За съжаление, броя на сделки продължава да намалява. Кредитните лимити са друга причина купувачите да не гледат задълбочено обявите „имот в София цена, която е изгодна“. Кредитирането предполага процент на самоучастие, а при ниски доходи не всеки разполага със спестявания.

Друго негативно явление, според специалисти, е намаляването на броя въведени в експлоатация жилища, което също свива предлагането и води до малък обем сделки с недвижимо имущество.

Факт е, че цените на недвижими имоти в София, в комбинация с влошената икономическа ситуация и ниски доходи, влияят негативно върху търсенето. За да се уравновесят с предлагането, е необходимо офертните суми да са съобразени с покупателните възможности на столичани. Колкото повече ценово достъпни жилища има, толкова по-динамичен ще е пазарът.

Една от идеите да се насърчат купувачите е Министерството на финансите да одобри програма „Първи дом“, ориентирана към младите семейства, на които да се правят данъчни облекчения под формата на намален данък добавена стойност при покупка на първо жилище.

Подобни статии от други сайтове
05/04/2016 Цена на недвижими имоти в София при покупка на парцели
Висок е индексът цена на недвижими имоти в София по отношение на предлаганите парцели за строителство. Ценообразуването им зависи от широка гама от фактори, някои от които са различни от тези, служещи за определяне на цената на жилищни имоти. Най-важно за формирането на цена на имот в София, който е участък ...
05/04/2016 Как се определя цената на недвижими имоти в София според участниците на пазара?
За да се определи цена на недвижими имоти в София, е необходимо да се направи анализ както на пазара, така и на неговите участници.   Ролята на продавача: Собственика на недвижимо имущество често пъти е склонен да пусне на пазара завишена оферта: „имот в София цена“. Мотивите му са субек...
05/04/2016 Най-високата и най-ниската цена на недвижими имоти в София
Космополитната ни столица предлага на своите жители голямо видово разнообразие от имоти. Също толкова диференциран е индексът цена на недвижими имоти в София, като разликата между най-скъпия и най-евтиния имот достига до 730 евро/кв.м., по анализи на специалисти от областта. Една от характерните пазарни тенденции е,...
05/04/2016 Гаража, паркомястото и метроспирката като определящи цената на недвижими имоти в София
В днешно време се забелязва зависимостта на показателя цена на недвижими имоти в София не само от местоположението, но и от добре развитата инфраструктура на даден квартал. Увеличава се броя на купувачите, които търсят имоти, намиращи се в близост до пътни артерии, автобусни и метроспирки. Според направени проучвани...
05/04/2016 Цената на недвижими имоти в София по време на криза
Секторите, който са най-засегнати от глобалната финансова и икономическа криза са недвижимите имоти и строителството. Тя се отразява върху всички пазарни сегменти, включително и при определянето на цена на недвижими имоти в София. Резултат от нестабилната икономическа ситуация са високите степени на безработица, оск...
Подобни статии от този сайт