По данни на ЕВРОСТАТ цените на жилищата в еврозоната са нараснали с 3,8% през второто тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на 2016 г.
През второто тримесечие на 2017 г. цените на жилищата в еврозоната са нараснали с 3,8%, а в ЕС – с над 4,4%, спрямо същото тримесечие на 2016 г., сочи публикуваната на 11 октомври т.г. информация от ЕВРОСТАТ - статистическата служба на Европейския съюз. Повишението на цените на жилищата през второто, спрямо първото тримесечие на 2017 г. е съответно с 1,5% в еврозоната и с 1,8% в ЕС. Ценовият ръст за еврозоната и ЕС е изчислен от Евростат на база индекса на цените на жилищата (HPI), измерващ ценовите промени на всички жилищни имоти, закупени от домакинствата (апартаменти, самостоятелни къщи, терасовидни къщи и т.н.), както новостроящи се, така и съществуващи, независимо от крайната им употреба и независимо от предишните им собственици. За отделните държави-членки на ЕС, тези данни се изготвят от съответните национални статистически институти.


Анализът на Евростат показва, че сред държавите-членки на ЕС, за които има налични данни, през второто тримесечие на 2017 г. най-високи годишни увеличения на цените на жилищата са регистрирани в Чешката република (+ 13,3%), Ирландия (+ 10,6%) и Литва (+ 10,2%), докато най-голямо е понижението на цените на жилищата в Италия (-0,2%). В сравнение с предходното тримесечие на 2017 г., най-голям ръст на цените на жилищата се наблюдава в Латвия (+ 6.1%), Словакия (+ 5.6%) и Румъния (+ 4,9%), докато най-голям спад е регистриран в Унгария (-1,5%) и Белгия (-0,7%). За България от Евростат отчитат нарастване на цените на жилищата през второто спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 2,4%, а отчетеното увеличение на годишна база през второто тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. е с 8,6%.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
20/10/2017 10:29:46Обновяват Западната индустриална зона във Велико Търново
Западната индустриална зона във Велико Търново ще бъде обновена със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014–2020, съобщава общинският сайт. Обектът на интервенция попада в обсега на Зоната с потенциал за икономическо развитие според Интегрирания план за градско възстановяване и ...
20/10/2017 10:21:09И осветителният гигант OSRAM строи завод в България
Дали България ще усети недостиг на територии, които да бъдат обособявани като индустриални зони е рано да се каже. Факт е обаче, че в цялата страна продължава тенденцията за заемане на съществуващите пространства, обособени за изграждане на производствени предприятия и цехове. .article-banner-wrapper img{ widt...
20/10/2017 10:06:13Инвестициите в офиси и жилищни площи се пренасочват към индустриалните и логистичните проекти през следващите години
Очертава се тенденция през следващите години инвестициите в офиси и жилищни площи да се пренасочат към индустриалните и логистичните проекти, е отбелязъл заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на проведената на 18 октомври 2017 г. в гр. Пловдив Първа национална конференция за индустриални имоти &n...
19/10/2017 16:17:12Проектът за енергийна ефективност на сгради e обявен за повторно публично обсъждане
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради e публикуван за повторно обществено обсъждане в Портала за обществени консултации към Министерския съвет (МС) и на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Предоставеният на заинт...
19/10/2017 14:08:27Обявяват Международен архитектурен конкурс за идеен проект на територията „Златният триъгълник“ в планинския курорт Боровец
Община Самоков в партньорство с Камарата на архитектите в България (КАБ), Съюза на архитектите в България и Съюза на урбаниститие в България, обявяват международен архитектурен конкурс за територията „Златният триъгълник” в курортa Боровец. Повод за обявяването на конкурса е отбелязването на 120-та годишнин...