Покупка на апартаменти в София от съдия изпълнител- за и против

апартаменти в софия от съдия изпълнител, апартаменти от съдия изпълнител в софияПокупката на апартаменти в София от съдия изпълнител има както противници, така и ревностни почитатели. Последните редовно следят обявите за публична продан и участват в търгове, ако предлаганият имот им хареса. Такива оферти редовно се публикуват на страниците на съдебните изпълнители. Някои от тях са много атрактивни и привличат интереса на потенциални купувачи. Не е рядкост обаче да няма интерес към имот и той да се предлага повторно на редуцирана цена.

Съществуват коренно противоположни позиции за покупка на апартаменти в София от съдия изпълнител. Тук ще представим както положителните, така и отрицателните страни на публичната продан. Безспорно, най-голямото й предимство е ниската цена на имота. Обикновено тя е доста под пазарната стойност, тъй като се цели бърза продажба за удовлетворяване вземанията на кредитори. Началната тръжна цена на оферираните апартаменти от съдия изпълнител в София обикновено са 75% от направеното остойностяване.

Трудностите при сделки с апартаменти в София от съдия изпълнител започват още със спечелване на търга. Сумата трябва да се внесе в 7-дневен срок. Това е твърде кратко време, за да се тегли банков кредит. Следователно, купувачът трябва да разполага със собствени средства, за да финализира сделката. Отделно са му необходими пари за такси. Освен всички други разходи, при публичните продажби се плаща на съдебния изпълнител 1,5% от постигнатата цена.  

Сериозен негатив при покупка на апартаменти в София от съдия изпълнител е рискът към имота да бъдат предявени претенции от трети лица. Това пречи на купувача да влезе във владение. Възпрепятстването може да продължи до окончателното съдебно решение. Което означава- години. Старите собственици също могат да се сериозна пречка за владеене на жилището. Някои категорично отказват да напуснат бившия си дом и сезират всички възможни правозащитни институции. Всички тези пречки са достатъчни, за да откажат много хора от участие в търг за апартаменти от съдия изпълнител в София.

Подобни статии от други сайтове
17/03/2015 Атрактивни апартаменти в София от съдия изпълнител са изкарани на пазара
Продажбата на апартаменти в София от съдия изпълнител са атрактивен сегмент от имотния пазар. Градът се развива динамично, но заедно с това собствеността често принудително преминава от едни ръце в други. Въпреки завидно високия стандарт, в българската столица също се усети влиянието на световната икономическа криза...
17/03/2015 Преимущества и рискове при апартаментите от съдия изпълнител в София
Интересът към апартаменти в София от съдия изпълнител  бележи известен ръст и се определя от желанието за закупуване на жилище на по-ниска цена, но нерядко крие и рискове. Процедурата при търгове със съдия-изпълнители е в следната последователност: Купуване на тръжна документация, оглед, внасяне на депозит ...
17/03/2015 При покупка на апартаменти в София от съдия изпълнител има риск от неприятности
Публична продан на апартаменти в София от съдия изпълнител се извършва периодично. Тази дейност не е новост за българския пазар. При невъзможност да бъде погасен дълг, кредиторът завежда дело и се стига до намесата на съдебен изпълнител. Най-голям е броят на такива дела в столицата. Въпреки че градът се слави с висо...
17/03/2015 Преимущества и рискове при апартаменти в София от съдия изпълнител
Интересът към апартаменти в София от съдия изпълнител  е сравнително нов и бележи  известен ръст в последните години. Основна причина за повишения интерес към апартамент от съдия изпълнил в София е  желанието на купувача  да се сдобие  с жилище на цена, която често е значително по-ниска от п...
17/03/2015 Някои апартаменти в София от съдия изпълнител нямат купувачи
Апартаменти в София от съдия изпълнител се предлагат сравнително често. След началото на кризата броят им е няколко пъти по-висок, отколкото в годините преди стагнацията. Въпреки че заплатите в столицата са най-високите в страната, а безработицата- най-ниска, все пак не малко хора бяха засегнати от преструктуриране ...
Подобни статии от този сайт